• Danica Smiljanić Konjević
 • Vesna Šprljan
 • Marija Antonija Vranić
 • Maja Tasevski Filipović
 • Branka Šenda Antonić
 • Tomislav Tolić
 • Jadranka Dolovčak
 • Krešimir Radas
 • Milan Bobić
 • Biljana Svorcan
 • Dražena Bašić Lovrić
 • Anda Đurkin
 • Suzana Gajdek
 • Irena Mraz
 • Iva Kasumović
 • Gordana Meglaj
 • Jelena Cestarić Andrašević
 • Đurđica Pirkić
 • Anita Škugor
 • Stela Belobrajdić
 • Maja Pavlović

„U lovačkoj kući PROLOM“ - likovna kolonija u Znanstveno-nastavnom pokušalištu ban Josip Jelačić, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sa sjedištem u Buzeti kod Gline

19.9.2015.

Pogledajte zahvalnicu Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Pogledajte zajedničku fotografiju