• Đurđica Pirkić

Đurđica Pirkić

Đurđica Pirkić

Đurđica Pirkić, rođena u Donjem Miholjcu 1942. godine, diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1968. godine. Nakon što je umirovljena kao viša sudska savjetnica Ustavnog suda Republike Hrvatske krajem 2008. godine, upisala je slikarsku radionicu u Pučkom otvorenom učilištu prvo kod prof. Vladimire Bošnjak, zatim prof. Dubravka Lepeja, te kod prof. Ane Tomljanović.

Izlagala je na četrdesetak skupnih izložbi, (od kojih na jednoj međunarodnoj – u Bratislavi), te na osam samostalnih.

Članica je Hrvatskog likovnog društva HLD i Udruge likovnih umjetnika amatera “Ama artem” . 


Kontakt

Mob: 0989238781
E-mail: apirkic@gmail.com
Web: http://pirkic.com