• Danica Smiljanić Konjević

Danica Smiljanić Konjević

Danica Smiljanić Konjević

Rođena sam 1952. godine. Nakon  gimnazije završila sam Prirodoslovno matematički fakutet, smjer praktična matematika u Zagrebu. Cijeli radni vijek radila sam u informatici.

Znajući za moju veliku ljubav prema umjetnosti, kćeri su mi za pedeseti rođendan poklonile tečaj slikanja. Tako slikanje počinjem učiti u Centru Horizont 2002. godine  kod likovnog pedagoga  i akvarelista Milivoja Svobode, kod kojeg sam zavoljela tehniku akvarela.  Nakon  toga, priključujem se Likovnom klubu Kulturnog centra Pešćenica pod vodstvom akademskog slikara Frane Radaka. Pored toga, u Centru Staze sudjelujem u kreativnim radionicama, koje vodi Andrea Weiss Sadeh.

Sudjelovala sam  na četrdesetak izložbi  većinom u Zagrebu, no i u Zaprešiću  te Bratislavi, Krapini i drugdje, a posebno bih istakla  Bienalle akvarela u Zaprešiću 2009. i 2015. godine te Triennale hrvatskog akvarela 2010.

 

Kontakt

E-mail: danica.smiljanic.konjevic@gmail.com
Mob: 095 817 8171