• Marija Antonija Vranić

Marija Antonija Vranić

Marija Antonija Vranić

MARIJA ANTONIJA VRANIĆ rođena je u Gornjoj Stubici. Maturira na Gimnaziji u Krapini i diplomira na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Pretežni dio radnog vijeka provodi na Općinskom sudu u Jastrebarskom kao sudac, a u Velikoj Gorici obnaša funkciju predsjednika suda.

Ljepotu  likovne umjetnosti počinje otkrivati 2007. godine na radionicama prof. Lepeja a potom kod prof. Ane Tomljanović.

Do sada je izlagala na brojnim zajedničkim izložbama i sudjelovala na likovnim kolonijama, često humanitarnog karaktera.

 

Kontakt

tel. 01 619 80 30 / mob. 099 507 69 50
E-mail: marijaantonija2010@gmail.com