• Vesna Šprljan
 • Gordana Meglaj
 • Tomislav Tolić
 • Maja Tasevski Filipović
 • Stela Belobrajdić
 • Suzana Gajdek
 • Anita Škugor
 • Anda Đurkin
 • Marija Antonija Vranić
 • Krešimir Radas
 • Milan Bobić
 • Iva Kasumović
 • Biljana Svorcan
 • Irena Mraz
 • Dražena Bašić Lovrić
 • Jadranka Dolovčak
 • Maja Pavlović
 • Danica Smiljanić Konjević
 • Đurđica Pirkić
 • Branka Šenda Antonić

KOLONIJA u Znanstveno-nastavno POKUŠALIŠTE ban Josip Jelačić Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet -Lovište “PROLOM“

Detalji putovanja SAMO ZA Članove (uz PRIJAVU: korisničko ime i lozinka)